top of page

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen u en hondenuitlaatservice Nathalie & Friends (daarna Nathalie & Friends), tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel u als Nathalie & Friends.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. U kunt bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan u, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

Gezondheid en gedrag

 • Uw hond dient gezond te zijn.

 • Uw hond dient ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting en inenting tegen kennelhoest. Hiervan dient u een inentingsbewijs (niet ouder dan 1 jaar) te overleggen. Deze inentingen dienen ieder jaar opnieuw te gebeuren. Tevens dient de hond vrij te zijn van luizen, oormijt, teken, vlooien en wormen.

 • Loopse teven kunnen niet mee met de groepswandeling van minimaal 1 uur. U kunt wel gebruik maken van een individuele wandeling, als de planning dat toelaat.

 • Niet-gecastreerde reuen kunnen helaas niet mee met de groepswandeling. U kunt wel gebruik maken van een individuele wandeling, als de planning dat toelaat. 

 • Puppy’s mogen mee vanaf 6 maanden. Zij lopen afwisselend los en aan de riem vanwege de ontwikkeling van gewrichten en het voorkomen van uitputting.

 • U stelt ons zo spoedig mogelijk op de hoogte van eventuele ziekten/beperkingen of loopsheid van de hond.

 • Uw hond dient sociaal vaardig te zijn naar honden en mensen toe.

 • Uw hond dient te luisteren naar de basiscommando’s (“Hier”, “Wacht”, “Zit”, “Af” en “Volg”). Mocht dit niet het geval zijn dan zal de hond aan de riem blijven tijdens de wandeling.

 • U wordt geadviseerd uw hond na het lopen te laten eten of anders minimaal 2 uur voor de wandeling i.v.m. kans op maagtorsie bij sommige rassen.

 • U wordt gevraagd allergie-informatie, specifieke gedragingen etc. door te nemen tijdens het intakegesprek.

 • U (indien niet direct bereikbaar of bij spoed) machtigt Nathalie & Friends om, in geval van ongeval, ernstig letsel of ziekte van de hond(en), op kosten van de hondeneigenaar een dierenarts te consulteren. De kosten zijn geheel voor rekening van de hondeneigenaar. Uiteraard wordt u zo spoedig mogelijk ingelicht.

Schade/ aansprakelijkheid

 • Uw hond dient opgenomen te zijn in uw WA-verzekering.

 • U blijft wettelijk aansprakelijk voor schade aangericht door uw hond aan derden of aan eigendommen.

 • U bent ermee bekend dat uw hond mogelijk nat en vies terugkomt van een wandeling. Uw hond wordt zo goed als handdoek-droog weer thuisgebracht. Aan te raden is een oude handdoek bij de deur te leggen. Ruimten waar uw hond niet mag komen dienen afgesloten te worden.  Schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond valt derhalve niet onder de aansprakelijkheid van de uitlaatservice.

 • In losloopgebieden zal uw hond, bij redelijke inschatting van risico’s, losgelaten worden. Er zal vanzelfsprekend professioneel toezicht zijn op uw hond. Daarbij zijn wij niet aansprakelijk voor het weglopen, gewond raken of anderzijds opgelopen trauma van uw hond. Een GPS tracker speciaal ontwikkeld voor honden is zeer aan te raden.

Wandeling en weeralarm

 • De honden worden in een professioneel ingerichte bus vervoerd. Wij maken gebruik van ingebouwde benches en een open ruimte waar honden bij elkaar kunnen zitten.

 • Nathalie & Friends inspecteert, reinigt, desinfecteert haar vervoermiddel regelmatig.

 • Wij lopen in kleine roedels van 7 á 8 honden.

 • De hond zal altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandeld worden.

 • De uitlaatservice loopt met uw hond op afgesproken tijden.

 • De hond wordt bij groepswandelingen onaangelijnd uitgelaten.

 • Er wordt minimaal een uur met uw hond gelopen (mits in groepsverband en niet anders overeengekomen) en bij een individuele wandeling een half uur of langer.

 • De uitlaatservice zorgt voor een hondenpenning met daarop het telefoonnummer van Nathalie & Friends. Tijdens het intakegesprek wordt overlegd om een halsband met naam van uw hond en het telefoonnummer van Nathalie & Friends te bestellen. Deze komt voor rekening van de hondeneigenaar.

 • Bij weeralarm, extreme gladheid/warmte wordt er niet gelopen en samen met de eigenaar naar een oplossing gekeken.

 

Aanmelden, af- en opzeggen en vakantieopvang

 • Uiterlijk zondag voor 18.00 uur ontvangen wij de dag(en) wanneer uw hond meegaat die week. De reden hiervoor is om andere honden die flexibel meegaan in te kunnen plannen.

 • U dient een afgesproken uitlaatbeurt minimaal 24 uur van tevoren af te melden. Afmeldingen na deze tijd en op de wandeldag zelf, worden volgens normaal tarief berekend en dus in rekening gebracht.

 • De hond is aanwezig op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt in rekening gebracht bij de hondeneigenaar.

 • De uitlaatservice heeft te allen tijde het recht afgesproken uitlaatbeurten af te zeggen in geval van overmacht (bijv. ziekte, privéomstandigheden), weeralarm, extreme gladheid/warmte. U wordt hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op Nathalie & Friends. Uiteraard kijken we welke andere mogelijkheid er is.

 • De uitlaatservice is niet beschikbaar tijdens vakantie. U wordt hierover uiterlijk 2 weken van tevoren geïnformeerd.

 • Als uw hond komt logeren gelden de voorwaarden ‘Voorwaarden vakantieopvang Nathalie & Friends’.

 • U heeft het recht te allen tijde op te zeggen.

 • De uitlaatservice heeft het recht te allen tijde op te zeggen.

 

Portretrechten        

 • Door uw hond mee te geven met onze uitlaatservice geeft u Nathalie & Friends toestemming om uw hond zijn/haar portret te gebruiken. Dit portret kan op social media en in eventuele video’s en/of producten gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

 

Overeenkomst, (sleutel)contract en betalingen

 • In de op te maken overeenkomst komt alle relevante informatie van uw hond te staan. Beide partijen ondertekenen deze.

 • U dient de uitlaatservice te voorzien van een huissleutel zodat uw hond opgehaald en teruggebracht kan worden indien u niet thuis bent.

 • Afspraken betreffende huissleutels worden vastgelegd in een “sleutelcontract”.

 • In alle gevallen dienen beide partijen een kopie van de algemene voorwaarden in bezit te hebben en zijn akkoord met deze algemene voorwaarden bij ondertekening van de overeenkomst Nathalie & Friends.

 • Het door u te betalen bedrag dient na ontvangst van de maandelijkse factuur binnen 7 dagen te worden bijgeschreven op het rekeningnummer NL72 KNAB 0404 4198 36 t.n.v. Nathalie and Friends – Spek’s Projects onder vermelding van het factuurnummer. Gemakshalve stuurt Nathalie & Friends een betaalverzoek.

 • Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% BTW.  

 

Sleutelcontract

Voorwaarden voor het in ontvangst nemen van een huissleutel

Hondenuitlaatservice Nathalie & Friends verklaart hierbij dat zij de sleutel van de klant:

 

 • Niet zal dupliceren.

 • Niet zal voorzien van adres.

 • Zorgvuldig in huis zal bewaren.

 • Slechts die dagen bij zich draagt waarop de hond uitgelaten moet worden.

 • Slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de honden.

 • Onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, daarbij zal dit contract direct beëindigd worden.

 

Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal Nathalie & Friends de eigenaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Hondenuitlaatservice Nathalie & Friends kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.

bottom of page